Egypt Dolní

Dolní Egypt je území na severu Egypta. Zahrnuje deltu Nilu a část nilského údolí přibližně k městu Atfíh.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dolní Egypt, [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2013 [Citováno 6. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Egypt


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.