Exegeze

Slovo pochází z řečtiny, doslovně  znamená „vést někoho k něčemu vysvětlováním“, Exegeze znamená „výklad“. Jde o kritický rozbor nějakého textu, převážně biblického nebo právnického. V biblickém prostředí jde o teologickou disciplínu zaměřenou na výklad Bible. Jako teologická disciplina musí brát ohled jednak na vědecké požadavky, ale také na potřeby zjevené pravdy a na její nároky. Systematické vypracování pravidel, kterými se má exegeze řídit, tvoří předmět hermeneutiky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Exegeze [on-line], [Citováno 10. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/exegeze/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.