Eden

Zahradu Eden, jinak též „Rajskou zahradu – ráj“, popisuje v Bibli kniha Genesis jako místo, ve kterém žili Adam a Eva od svého stvoření Hospodinem až do svého vyhnání.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Zahrada Eden [on-line], Poslední aktualizace 9. 11. 2012. [Citováno 26. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada_Eden


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.