Demétrius II. Nicator  161 – 125 př. Kr.

Byl synem syrského krále Demétria I. Sotéra. Po smrti svého otce odešel do exilu. V roce 147 př. Kr. se vrátil se žoldáckou armádou, porazil Alexandra Balase a nastoupil na syrský trůn. Při invazi v Partské říši v roce 139 př. Kr. byl zajat. Po svém propuštění o deset let později vládl již jen části syrského království. Byl zavražděn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Demetrius II Nicator, [on-line], [Citováno 27. 9. 2015]. Dostupné na: http://www.britannica.com/biography/Demetrius-II-Nicator


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.