Demétrios I. Soter  vládl 162 – 150 př. Kr.

Svým otcem Seleukem byl v dětství poslán do Říma jako rukojmí. Přibližně ve dvaceti čtyřech letech věku z Říma uprchl a stal se syrským králem poté, co nechal zabít mladého Antiocha V. Působil těžkosti Izraelitům, podporoval Izraelity, kteří směřovali k pohanství (ovlivnění helénskou kulturou). Nějakou dobu měli Demétriovi vojevůdcové úspěchy, zejména díky spolupráci s veleknězem Alkimem, který byl nakloněn helénizmu. Nakonec došlo k porážce Demétriových vojevůdců a Demétrios nuceně uzavřel s vítězným Jonathanem mír. Demétrios padl v bitvě s Alexandrem Balasem, který si nárokoval syrský trůn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Démétrios I. Sótér, [on-line], Poslední aktualizace 27. 11. 2013 [Citováno 15. 9. 2015]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Démétrios_I._Sótér


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.