Daniel  620 – cca 537 př. Kr.

Starozákonní prorok, autor Knihy Danielovy, který byl jako mladík odveden do babylonského zajetí. Zde byl pro svoji moudrost a schopnost vykládat sny přijat k babylonskému dvoru. Známý je příběh o pobytu Daniela v jámě se lvy, který bez úhony přežil a příběh o ctnostné Zuzaně, která byla podvodnými soudci obviněna z cizoložství, protože jim nechtěla být po vůli. Daniel se jí zastal, prokázal její nevinu a zachránil ji před trestem smrti. Daniel se narodil asi v roce 620 př. Kr. a zemřel v Babylonii kolem roku 537 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Daniel (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 13. 11. 2014 [Citováno 14. 3. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.