Dárius I. (Dáreios)  vládl cca 521 – 485 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Za jeho panování dosáhla perská říše největšího rozkvětu. Zavedl jednotnou říšskou měnu; dal razit zlaté i stříbrné peníze. Při pokusu o vpád do Řecka byl v bitvě u Marathonu r. 490 př. Kr. poražen.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 2. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.