dynastie Chan  206 př. Kr. - 220 po Kr.

Dynastie Chan byla v Číně u moci přes 400 let. Pouze v letech 9 př. Kr. - 25 po Kr. byla u moci dynastie Sin, která dělí dobu vlády dynastie Chan na Západní Chan a Východní Chan. Období vlády dynastie Chan je považováno za zlatou éru v historii Číny. Dynastii Chan založil Liou Pang, když porazil eunucha Čao Kao, který se zmocnil intrikami a vraždami vlády po smrti prvního čínského císare Š´-chuang-ti. Liou Pang jako nový vládce přeložil hlavní město Číny do Čchang anu na řece Wej, dobudoval Velkou zeď na severní hranici, upevnil vládní moc a vrátil moc vazalským králům (i když pod dohledem vládních úředníků) a konečně dal více svobod rolníkům a snížil jim daně. Zemřel r. 195 př. Kr. v boji. Nástupcem na císařském trůnu se stal jeho syn, který byl sice slabým panovníkem, ale jednotu Číny se mu podařilo udržet. Stabilitu říši zajistil až císař Wu-ti (vládnul 140-87 př. Kr.), který vydal zákon ve svém důsledku ničící moc šlechtických rodů a vytvořil fungující úřednický aparát, jehož moc nahradila vliv šlechticů. Wu-ti také usiloval o expanzi území a vlivu Číny. Zahájil dlouhou válku s Huny a zahájil obchod se zeměmi na západ od Číny. Dynastie Východní Chan byla spíše úpadková. Prvním císařem byl v roce 25 Liou Siou. Probíhal neustálý boj o moc, vláda císařů byla formální a velké povstání v roce 184 vedlo k rozpadu císařství na tři království Wej, Wu a Šu-chan.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dynastie Chan, [on-line], Poslední aktualizace 27. 3. 2013 [Citováno 1. 8. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Chan


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.