dynastie Čchin  221 - 206 př. Kr.

Dynastie Čchin, byla v letech 221 - 206 př. Kr. první císařskou dynastií vládnoucí sjednocené Číně. Jejím odkazem je centralizovaný byrokratický stát, který s určitými přestávkami přetrval až do pádu císařství v roce 1912. Dynastie Čchin má svůj počátek již o několik století dříve ve Čchin, jednom z mocných válčících států, jehož král z rodu Jing v letech 230 - 221 př. Kr. postupně dobyl šest ostatních států a prohlásil se císařem. Vláda Prvního císaře (221 - 210 př. Kr.) pak představuje velkou část období Čchin. První císař zavedl na území sjednocené Číny namísto dosavadních feudálních pořádků tvrdou centralizaci. Dal spálit státní archívy poražených států. Přebytečné zbraně byly zkonfiskovány a svezeny do metropole Sien-jangu (poblíž dnešního města Si-an), kde z nich byly odlity zvony a sochy; pohraniční opevnění mezi bývalými státy byla pobořena. Země byla rozdělena na 36 (později 42) komanderií a ty dále na okresy (sien). Aby místní představitelé nezískali přílišnou moc, spravovali každou komanderii nezávisle na sobě tři úředníci – civilní guvernér, vojenský velitel a cenzor, kontrolující oba předešlé. Byly zavedeny jednotné měděné a zlaté mince a zakázána všechna ostatní platidla. Státní moc byla organizována na legistických zásadách odměn a především tvrdých trestů a veškeré odlišné názory a kritika, zejména ze strany konfuciánských učenců, byly brutálně potlačovány. Roku 213 př. Kr. císař přikročil k pálení konfuciánských spisů (ponechány byly jen opisy v císařské knihovně) a několik set nepohodlných učenců dal popravit. Muži od 17 do 60 let věku byli povinni jedním rokem služby ve vojsku. Vojáci byli též nasazováni na rozsáhlé veřejné práce. Největším z těchto projektů, na nějž bylo z počátku nasazeno 300 000 vojáků, později i statisíce zajatců a trestanců, bylo budování Velké zdi na severních hranicích. Po smrti prvního císaře se na císařském trůně vystřídalo několik vladařů, střídání provázely vraždy a ničení (zničeny byly i uchovávané poslední kopie konfuciánských spisů z císařské knihovny) a více než formální vladaři vládli rádcové z nejbližšího okolí císaře nebo se vlády ujímali vítězové povstání. Poslední z nich, Liou Pang, se po urputných bojích kolem roku 204 př. Kr. stává císařem známým pod jménem Kao-cu a zakládá dynastii Chan.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dynastie Čchin, [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013 [Citováno 31. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Čchin


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.