dynastie Čou  1100 – 221 př. Kr.

Čouové byli původně kočujícími pastýři, kteří přišli z oblastí dnešní Čínské provincie Šan-si. Vystřídali do té doby vládnoucí dynastii Šangů, když dobyli po dlouhých bojích šangské hlavní město An-jang. Vůdcem povstání byl národní hrdina Wu-wang. Získanou zemi rozdělili na správní celky (okresy), které svěřili příbuzným a příslušníkům aristokracie. Za dynastie Čou se v Číně začalo zpracovávat železo, které se používalo na výrobu zbraní, předmětů pro domácnost a zemědělských nástrojů, např. pluhů. Železo usnadnilo obdělávání půdy a poskytlo vojákům kvalitní zbraně. Údobí vlády dynastie Čou se dělí na několik částí. Období Západní Čou trvá od roku 1100 př. Kr. do roku 771 př. Kr., kdy přechází do období Východní Čou (771 - 221 př. Kr.). První část období Východní Čou se nazývá Jaro a podzim podle Konfuciovy knihy a trvá od roku 771 př. Kr. do roku 481 př. Kr. Druhá část období Východní Čou se nazývá obdobím Válčících států a trvá od roku 481 př. Kr. do roku 221 př. Kr., kdy je vláda dynastie Čou nahrazena dynastií Čchin.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dynastie čínské historie, [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2013 [Citováno 24. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_čínské_historie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.