Dórové

Dórové byli jedním z hlavních kmenů Řecka. Měli svůj vlastní dialekt řečtiny, tradice a společenskou strukturu. Původně sídlili na severu a severozápadě Řecka. Z nejasných příčin došlo koncem 2. tisíciletí př. Kr. k jejich migraci zejména na jih na Peloponés a na pobřeží Malé Asie. V 5. stol. př. Kr. byli spolu s Ióny nejpočetnějším etnikem v Řecku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dórové, [on-line], Poslední aktualizace 11. 3. 2014 [Citováno 27. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dórové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.