Disident

Dyzident, latinsky odpůrce, odštěpenec, odpadlík (zvláště náboženský nebo politický), odmítající oficiálně proklamované názory. Ve východní Evropě se v 2. polovině 20. století disidenti snažili odporovat oficiálním režimům vydáváním tzv. samizdatové literatury, organizováním petičních akcí, protestních shromáždění apod. Po rozpadu východních komunistických diktatur se řada disidentů stala členy nově zvolených vlád.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

disident [on-line], Poslední aktualizace 7. 1. 2010. [Citováno 30. 10. 2013] Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=20297&s_lang=2&title=disident


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.