Druhý zákon termodynamický

Definoval:• Max Planck:• "Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od ohřívače a vykonával stejně velikou práci."

Pracovní látka během kruhového děje přijme od ohřívače teplo, ale jen část tohoto tepla se využije na konání práce. Zbytek tepla odevzdá pracovní látka chladiči. Tento poznatek platí pro libovolný kruhový děj s libovolnou pracovní látkou. Každý tepelný stroj uskutečňující s pracovní látkou kruhový děj se podřizuje této fyzikální zákonitosti.

(Není možné získat práci kruhovým dějem tím způsobem, že by se jedno těleso ochladilo pod teplotu okolního prostředí.)

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Druhý termodynamický zákon [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696b61h&key=340


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.