Doxologie

Z řec. doxa - sláva, a logos - rozmluva. V - liturgii termín označuje oslavné vyjádření, vzdávající chválu Bohu Otci nebo Kristu či - Nejsvětější Trojici. Například eucharistická modlitba se uzavírá d. Skrze něho a s ním a v něm... Menší doxologie je - Sláva Otci, zatímco větší je mešní - Gloria.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Doxologie [on-line], [Citováno 12. 13. 2013], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/doxologie/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.