Dokétismus

Z řeckého dokeó - zdání, je označení pro helenistický heretický pohled na Ježíše. Vychází z řeckého filosofického monoteismu, kdy bůh je protikladem světa - země, tedy nehybný beze změny a tak dokonalý. Pro člověka vnímajícího boha takto, je samozřejmě nepřijatelná představa spojení božství a lidství, východiskem tedy je Ježíšovo pouze zdánlivé tělo, nebo minimálně tělo neschopné utrpení. Řadí se mezi ostatní christologické bludy patristické epochy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dokétismus [on-line], Poslední aktualizace 19. 7. 2012. [Citováno 11. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dokétismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.