Doktrína

Je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu. Tak se někdy také označuje soustava neměnitelných zásad – dogmat. V současném užití obvykle soubor zásad, jimiž se řídí zahraniční politika určitého státu. Z toho někdy odvozeno: doktrinář a doktrinářský – autoritativní, nepřístupný diskusi.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Doktrína [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 20. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktrína


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.