Didaché

Didaché je zkrácený řecký název, pod nímž je známo starokřesťanské dílo z 1. století – Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly. Jedná se o nejdůležitější dokument poapoštolské doby a nejstarší svědectví o církevním právu. Autorovým záměrem bylo shrnout v krátkosti křesťanské učení. Didaché nazývá podle úvodního slova, bylo objeveno r. 1873. Dochovaný opis je z r. 1056.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Didaché [on-line], Poslední aktualizace 31. 7. 2012 [Citováno 26. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Didaché


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.