Čarodějnictví

je označení pro nadpřirozené působení známé v mnoha světových kulturách, který však nemá žádnou obecně přijímanou definici. Většinou je chápáno jako součást magie. Ve většině kultur je spojováno především s ženami a také s působením zla pomocí magie. K nejčastějším schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří tzv. černá magie jako jsou kletby nebo uhranutí, milostná magie, věštění – především nekromantie. V nekromantii jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. Praktikantka čarodějnictví se nazývá čarodějnice, praktikant se nazývá čaroděj či čarodějník.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Čarodějnictví [on-line], Poslední aktualizace 5. 8. 2011. [Citováno 30. 8. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čaroděj


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.