265. Jan Pavel II.  (Ioannes Paulus)

Pocházel ze tří dětí armádního důstojníka ve Wadowicích. R. 1938 se přestěhoval do Krakova kde studoval polonistiku na Jagellonské universitě, za 2. světové války studoval tajně a zapojil se do ilegálního odboje, od září 1940 pracoval ve vápencovém kamenolomu v Zakrzówku. R. 1942 byl přijat do tajného semináře, vysvěcen byl v r. 1946, poté byl poslán na studia do Říma. V r.1948 obdržel na Jagellonské universitě titul ThDr., ovládal 11 jazyků. R. 1958 byl vysvěcen na biskupa, kardinálem byl jmenován r. 1967. Za papeže byl zvolen r. 1978 jako čtvrtý nejmladší papež a doposud jediný Polák. R. 1989 kanonizoval blahoslavenou Anežku Českou (Pražskou, Přemyslovnu). Roku 1981 byl na papeže spáchán atentát, při kterém byl vážně zraněn. R. 1990 jako první papež navštívil tehdejší Československo, r. 1993 založil biskupství v Plzni. Za svůj pontifikát vydal 82 encyklik. Během svých cest zahraničních cest urazil skoro 1 200 000 km. Zemřel po dlouhé nemoci 2. 4.2005. Jeho pontifikát je zatím třetí nejdelší v církevních dějinách – přes 26 let.