235. Řehoř XV. (Gregorius)

Pocházel ze sedmi dětí, narodil se do šlechtické rodiny sídlící v Bologni. Vystudoval práva v Římě a Bologni, zde se stal r. 1612 arcibiskupem. Jako papež podporoval nepotismus, prohlásil za svaté Terezii z Avily, Františka Xaverského, Ignáce z Loyoly a další. Byl aktivním propagátorem protireformace, založil Kongregaci pro šíření víry. Za svůj krátký pontifikát jmenoval i několik kardinálů, z nichž nejznámější byl kardinál Richelieu.