227. Řehoř XIII. (Gregorius)

Pocházel ze šlechtické rodiny, v Boloni vystudoval práva. V roce 1548 se mu narodil nelegitimní syn Giacomo. Roku 1565 byl jmenován kardinálem, r. 1585 byl zvolen papežem. Ihned po svém zvolení se začal věnovat reformě církve. Rázně zakročil proti herezi a protestantizmu. Založil Gregoriánskou univerzitu a Německé kolegium určené pro německé kněze, kteří se měli věnovat rekatolizaci ve své zemi. Jeho nejznámějším činem je reforma juliánského kalendáře, který reformoval, opravil chyby ve výpočtech a vypustil deset dní. Od té doby se používá tzv. gregoriánský kalendář. Rozvíjel stavební činnost, za jeho vlády byl rozšířen Quirinálský palác, ve kterém potom bydleli následující papežové až do 18. století. Papež umřel ve věku 84 let v Římě.