223. Marcel II. (Marcellus)

Byl synem apoštolského pokladníka, knězem se stal r. 1535. Zastával úřad papežského sekretáře, v r. 1539 byl jmenován. kardinálem. Cervini byl všestranně vzdělaný v astronomii, architektuře, rytectví i pěstování stromů. Po svém zvolení papežem zakázal zábavy a oslavy na počest jeho zvolení, příbuzným zakázal jezdit do Říma a tvrdě odsuzoval nepotismus. Díky vysokému pracovnímu nasazení a chatrnému zdraví umřel za necelý měsíc na mozkovou mrtvici ve věku 53 let.