207. Martin V. (III.) (Martinus) viz. papež Marinus I. a Martin IV.

Pocházel z jedné z nejstarších a nejvýznamnějších rodin v Římě. Oddone studoval právo na univerzitě v Pávii. Jako laik byl jmenován kardinálem v roce 1405. Papežem byl zvolen (bez vysvěcení) 23 kardinály. Během tří dnů obdržel jáhenské, kněžské i biskupské svěcení. V roce1418 ukončil Kostnický koncil. Ihned po příjezdu do Říma započal s obnovou zdevastovaného města. Dal postavit silnice, mosty a hradby a nechal kompletně obnovit Lateránskou basiliku a palác. V roce 1420 vyhlásil první křížovou výpravu proti kacířským husitům a další čtyři poté následovaly s jeho podporou. V roce 1431svolal basilejský koncil, ale jeho začátku se nedožil. Martin V. zemřel v Římě na mrtvici dne 20. února 1431 ve věku 62 let.