233. Lev XI. (Leo)

Alessandrův otec zemřel, když byl ještě dítě, vzdělání získával doma od dominikánského kněze. Medici se chtěl stát knězem, což mu matka nedovolila, knězem se stal až po její smrti. Poté působil jako velvyslanec papeže ve Florenci. V roce 1573 byl vysvěcen na biskupa. Později působil jako papežský legát ve Francii. V roce 1583 byl jmenován kardinálem. V r. 1605 byl zvolen papežem, ale za 26 dní umírá. Jeho pontifikát se řadí mezi nejkratší v historii papežství.