218. Lev X. (Leo)

Narodil se jako druhý syn Lorenza de Medici, panovníka Florencie. Papež Inocenc VIII. jej jmenoval ve 13 letech kardinálem, zatím poslední laik (nekněz) byl ve svých 38 letech zvolen papežem, v den volby přijal všechna tři svěcení a papežská mše svatá byla jeho primicí. Lev X. byl typický renesanční panovník, pokrytecký politik a nepotista. Své příbuzné podporoval všude, i mimo Florencii. Od něho pochází známy výrok, který napsal svému bratrovi: „Užívejme papežství, když nám ho Bůh dal“. Podle historiků byl Lev X. byl bezstarostný a požitkářský člověk, mecenáš umění a znovuzakladatel římské univerzity, ale i lehkomyslný marnotratník, který získával peníze i takovým způsobem, že dával do záložny palácový nábytek, drahé příbory a nádoby. R. 1517 založil římskou banku, 15. 6.1520 vydal bulu odsuzující díla Martina Luthera v Německu, podporoval umělce, ale dával velké výdaje na své zábavy, tance a lovy, pokladnu vyprázdnil až na dno a když zemřel, nebyly peníze ani na jeho pohřeb.