250. Klement XIV. (Clemens)

Pocházel z rodiny lékaře, v 19. letech vstoupil do řádu františkánů, po studiích v Římě získal doktorát teologie. Poté byl vysvěcen na kněze a téměř deset let učil teologii a filozofii v Ascoli, Boloni a Milánu. V květnu r. 1769 byl vysvěcen na biskupa a v září téhož roku byl jmenován kardinálem. Zvolen za papeže byl díky podpoře Bourbonů, kteří jeho volbu podmiňovali zakázáním jezuitů (Tovaryšstva Ježíšova). 21. 7.1773 zrušil jezuitský řád, ale 25. 2. 1814 papež Pius VII. jej obnovil. Řád na svých územích zrušili všichni katoličtí panovníci v Evropě. Ruská pravoslavná carevna Kateřina II. Veliká a pruský evangelický král Fridrich II. řád nezrušili a nechali ho působit na svých územích podle katolické věrouky. Poslední měsíce svého života měl zdravotní problémy, zemřel na kurděje a krvácení do konečníku.