249. Klement XIII. (Clemens)

Narodil se do šlechtické rodiny Rezzoniců, obdržel jezuitskou výchovu, později studoval v Padově, kde získal doktorát z kanonického a církevního práva. Poté navštěvoval v Římě Papežskou akademii. V r. 1731 byl vysvěcen na kněze, v r. 1737 byl jmenován kardinálem a biskupské svěcení obdržel v r. 1743. Během pontifikátu obhajoval jezuitský řád proti jeho odpůrcům na pokrokových dvorech ve Francii, Portugalsku a dalších zemích, kde se snažili tento řád zrušit. Klement XIII. zemřel na mrtvici v r. 1769