247. Klement XII. (Clements)

Narodil se do šlechtické rodiny, vystudoval jezuitské Collegio Romana, kde získal doktorát občanského a kanonického práva. V r. 1690 se stal biskupem v Nikomedii, od r. 1706 zastával díky svému talentu úřad papežského pokladníka a byl jmenován kardinálem. Po zvolení papežem obnovil papežské finance, nechal vytvořit nové průčelí baziliky sv. Jana v Lateránu. R. 1738 jako první papež r. 1738 odsoudil bulou Eminenti apostolatus svobodné zednáře. Ke konci života oslepl, ale obklopil se schopnými úředníky a nic nenarušilo běh jeho úřadu. Klement XII. zemřel na komplikace se svojí dnou.