244. Klement XI. (Clemens)

Pocházel ze šlechtické rodiny, jeho rodina přišla do Itálie z Albánie v 15. století. vzdělání získal v Collegio Romana, obdržel doktorát kanonického a občanského práva. Jako laik byl jmenován kardinálem, na kněze byl vysvěcen až září r. 1700. Po smrti papeže Inocence XII. byl pro svoje schopnosti jednomyslně zvolen papežem v 51 letech. Byl to druhý nejmladší papež v dějinách. To je neobvyklé, protože během tří měsíců od vysvěcení na kněze se stal papežem. V r. 1713 bulou Unigenitus odsoudil jansenismus. Jako papež podporoval Albánii a zasazoval se o obranu křesťanství v této oblasti. Za jeho pontifikátu byl vydána monumentální církevní historie Balkánu, nazvaná Illyricum Sacrum, která je dodnes pokládaná za jeden z hlavních zdrojů informací o dějinách Albánie. Když na svátek Panny Marie Sněžné 5. 8. 1716 porazil princ Evžen Savojský Turky u Petrovaradína, papež určil, aby se svátek Panny Marie Růžencové slavil v celé církvi.