240. Klement X. (Clemens)

Pocházel ze šlechtické rodiny, získal doktorát práv na univerzitě Collegio Romana. Po studiích pracoval na nunciatuře v Polsku. Po návratu do Říma byl jmenován biskupem v Camerinu. Těsně před svou smrtí jej papež Klement IX. jmenoval kardinálem. Protože kardinálové nebyli schopni kvůli sporům mezi francouzskou a německou frakcí zvolit nového papeže, volba padla na „kompromisního“ osmdesátiletého kardinála Altieriho s očekáváním, že se nedožije delšího věku. Jako papež byl zbožný a mírný. Podporoval i finančně polského krále v jeho boji proti mohamedánským hordám. Snažil se zachovat mír v Evropě.