239. Klement IX. (Clemens)

Pocházel ze šlechtické rodiny, studoval na univerzitě v Pise, kde obdržel doktorát v teologii, filozofii a v civilním a církevním právu. Po ukončení studií na této univerzitě přednášel teologii jako profesor do roku 1625. Poté působil v diplomatických službách. V r. 1644 obdržel biskupské svěcení, roku 1657 byl jmenován kardinálem. Po svém zvolení za papeže se věnoval chudým a byl prvním papežem, který nepraktikoval nepotismus, úředníky svého předchůdce ponechal v jejich úřadech. Měl zájem o umění, nechal vyzdobit mnoho staveb v Římě, otevřel zde první veřejnou operu. Pracoval na posílení ostrova Kréty proti Turkům.