210. Kalixt III. (Calixtus)

Borja studoval gramatiku, logiku a umění ve Valencii a na Universitat de Lleida v Aragonii získal doktorát v obou kanonického a občanského práva. Působil jako diplomat na dvoře aragonského krále. Přesvědčil vzdoropapeže Klementa VIII., aby se vzdal úřadu, poté byl jmenován biskupem ve Valencii, v r. 1444 kardinálem. Po smrti papeže Mikuláše V. se hledal na papežský stolec nový kandidát a kardinálové se ve svých volebních sporech nerozdělili podle národností, jak to bylo v minulosti běžné, ale podle toho, zda se jednalo o příznivce mocného rodu Colonnů nebo Orsiniů. Protože dohoda byla jen těžko možná, hledal se kompromisní kandidát, byl vybrán Borja, který přijal jméno Kalixt III. Po dobu svého krátkého pontifikátu usiloval Kalixt III. především o válečné tažení proti Turkům, kteří v roce 1453 rozvrátili Byzantskou říši a stále více ohrožovali Evropu. Kalixt III. opakovaně vyzýval krále Evropy k účasti na křížové výpravě, neúnavně sháněl peníze, aby mohl financovat stavbu válečných lodí. Jeho snaha o zorganizování křižové výpravy ale nenašla žádnou odezvu u evropských královských dvorů, které válčily a soupeřily vzájemně mezi sebou. Výzvu Kalixta III. vzala na vědomí jen část šlechty v Uhrách. Uherská armáda pod vedením Jana Hunyadiho se spojila přibližně se sedmdesáti tisíci dobrovolníky, které získal po celé Evropě žebravý mnich Jan Kapistránský, a společně v roce 1456 porazili turecká vojska u Bělehradu. Poté ustanovil 3 x denně modlitbu Anděl Páně s vyzváněním zvonů a na počest vítězství Jana Hunyadiho.