Klement VII. (Clemens) – vzdoropapež

Francouz, civilním jménem Robert ze Ženevy, syn hraběte Amadea III., se narodil r. 1342 v Chateau d'Annecy. Od roku 1359 vykonával funkci apoštolského pronotáře. Jako papežský legát velel roku 1377 vojákům, kteří zmasakrovali obyvatele města Cesena během rebelií v Papežském státě. Získal tím přezdívku kat z Ceseny. Protipapežem byl zvolen 20. září 1378 ve Fondi, od r. 1379 sídlil v Avignonu, kde i zemřel 16. 9. 1394.