219. Hadrián VI. (Hadrianus)

Pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl tesařem. díky svému nadání začal studovat u náboženské komunity Fratres Vitae communis, později na gymnáziu a na univerzitě v Lovani, kde vystudoval teologii a kanonické právo. V r. 1490 byl vysvěcen na kněze, r. 1516 na biskupa v Tortose. Po smrti papeže Lva X., byl zvolen jednoznačně jako kompromisní papež. Římané mu dávali najevo, že je cizák z chudého flanderského rodu, nebyl oblíbený, protože započal s reformami. Zakázal zábavy v kurii, odsoudil nepotizmus. Reformu nedokončil, protože po necelých dvou letech umřel. Byl jediným papežem z Nizozemí a posledním papežem neitalského původu až do roku 1978, kdy (455 let po jeho smrti) na papežský trůn usedl Polák Jan Pavel II.