238. Alexandr VII. (Alexander)

Pocházel z bankéřské rodiny. Získal doktorát z filozofie, práva a teologie na univerzitě v Sieně. V roce 1635 byl vysvěcen na biskupa, o čtyři roky později působil jako nuncius v Kolíně, kardinálem se stal roku 1651. Jeho pontifikát se zapsal velkými stavebními úpravami Říma. V roce 1655 založil biskupství v Litoměřicích a r. 1664 v Hradci Králové.