Alexandr V. (Alexander) – vzdoropapež

Řek, narodil se na Krétě r. 1339 jako Petros Philargos, známější je italská verze jeho jména Pietro Filargis. Jako mladý vstoupil k františkánům a pro svůj talent byl poslán na studia teologie do Oxfordu a do Paříže. V r. 1386 se stal biskupem, od roku 1405 byl kardinálem. Na koncilu v Pise byl zvolen papežem. Koncil totiž prohlásil oba původní papeže (to znamená papeže i vzdoropapeže) jako nepřátele církevní jednoty za heretiky a sesadil je. Alexandr V. náhle zemřel, když byl s kardinálem Baldassare Cossa v Boloni , v noci 3. 5. 1410. Pohřben byl v kostele svatého Františka v Bologni.