Viktor IV. (V.) (Victor) - vzdoropapež

Civilním jménem Ottaviano di Monticelli. Před svou volbou působil jako kardinál – kněz v chrámu Santa Cecilia. Při volbě papeže byl ten samý den zvolen menšinou šesti kardinálů za papeže, de facto za vzdoropapeže, Ottaviano. Protože neuznal pontifikát předchozího vzdoropapeže Viktora IV., přijal jeho pořadové číslo IV. Tento rozkol císaři Fridrichovi I. Barbarossovi vyhovoval. Svolal v únoru 1160 sněm do Pavie. Na sněmu němečtí biskupové schválili Viktora IV. a exkomunikovali Alexandra III. Papež Alexandr III. však ještě předtím exkomunikoval Viktora IV. a 24. 3. 1160 dal císaře Fridricha I. do klatby. Spor se zdánlivě vyřešil, když se v říjnu 1160 v Toulouse sešli biskupové a klášterní rady všech západních zemí, včetně Španělska. Zúčastnili se i anglický král Jindřich II. a francouzský král Ludvík VII. Toto společenství vyhlásilo jako jediného papeže Alexandra III. Viktor IV. zemřel v Lucce 20. 4. 1164. Odbojní kardinálové i nadále neuznali Alexandra III. za právoplatného papeže a zvolili dalšího vzdoropapeže.