Viktor IV. (Victor) - vzdoropapež

Schizma neskončilo ani smrtí Anakleta II. roku 1138, jako další protipapež byl zvolen Říman Gregorio Conti jako Viktor IV. Za papeže Paschala II. se stal kardinálem - knězem. Současně však patřil k papežovým největším odpůrcům. Při volbě nového papeže po smrti Honoria II. v roce 1130 se postavil proti volbě Inocence II. a hlasoval pro kardinála Pietra Pierleoniho – vzdoropapeže Anakleta II. Po Anaklétově smrti 25. ledna 1138 ho jeho přívrženci zvolili nástupcem. Jeho bezvýznamný pontifikát, trval necelé tři měsíce. Nedochovaly se z něj žádné dokumenty a již brzy ho jeho stoupenci opouštěli. 29. května 1138 na zásah cisterciáckého opata Bernarda z Clairvaux odstoupil a podřídil se Inocencovi. Jeho další osud není znám.