159. Viktor III. (Victor)

Benediktinský opat na Monte Casinu. V r. 1059 se stal kardinálem a papežským vikářem pro Dolní Itálii. Na Petrův stolec usedl až 9. 5. 1087, protože usiloval o usmíření s Normany, kteří měli ležení kolem Říma. Měsíc před smrtí onemocněl a nechal se dopravit na Monte Casino, kde zemřel. Těsně před smrtí dal do klatby vzdoropapeže Klementa III.