Silvestr IV. - vzdoropapež

Členové římské aristokracie s podporou císaře Jindřicha V. chtěli nahradit právoplatného papeže Paschala II., a proto 18. 11. 1105 zvolili za vzdoropapeže Římana Maginolfa, který přijal jméno Silvestr IV. Když se Paschal II. vrátil do Říma, propukly boje, po kterých Sivestr IV. uprchl z Říma. Po ztrátě podpory od císaře se zřekl svého úřadu 12/13. 4. 1111 a podřídil se právoplatnému papeži. Datum jeho úmrtí není znám.