185. Řehoř X. (Gregorius)

Stejnou měrou zastoupení francouzští a italští kardinálové chtěli papeže ze své země a nebyli schopni dojít shody. Patová situace byla nakonec ukončena panovníkem Viterba, Albertem di Montebuonem, který nechal odstranit střechu z budovy, kde byli kardinálové shromážděni, nechal je zazdít a k jídlu dostávali pouze chléb a vodu. O tři dny později byl zvolen Řehoř X. Jednalo se o nejdelší konkláve v historii římskokatolické církve. Řehoř X. byl jedním z mála papežů, který při svém zvolení nebyl kardinálem. Zvolený jáhen z Lutychu, Teobald, byl v době volby na křižácké výpravě ve Svaté zemi. Na papežský stolec byl uveden až 27. března 1272 kvůli prodlevě způsobené dlouhou zpáteční cestou a nutností být nejprve vysvěcen na kněze a biskupa. Řehoř X. svolal koncil do Lyonu, tzv. 2. lyonský koncil. Na něm chtěl sjednotit katolickou a pravoslavnou církev, ale dosáhl pouze sjednocení s částí řeckých křesťanů. Důležité usnesení se týkalo volby papeže: nejpozději desátý den po papežově pohřbu se musejí sejít kardinálové, mají být úplně izolováni od okolí, pokud během tří dnů nevyberou papeže, bude jim snížen příděl jídla a po týdnu dostanou chléb a vodu. Řehoř zemřel během návratu z tohoto koncilu v Arezzu.