174. Řehoř VIII. (Gregorius)

Pocházel z beneventské šlechty, v mládí vstoupil do cisterciáckého řádu. Později se stal kanovníkem a poté profesorem církevního práva v Boloni. Jako papežský legát korunoval v Portugalsku Alfonse II. Jeho prvním krokem po zvolení bylo vydání buly Audita tremendi, kterou vyhlásil třetí křížovou výpravu v reakci na katastrofální bitvu u Hattínu, ve které bylo křižácké vojsko Jeruzalémského království zničeno Saladinem, a pád Jeruzaléma do rukou muslimů. Řehoř VIII. cestoval do Pisy, aby ukončil nepřátelství Pisy s Janovem, aby se námořní flotily mohly spojit na křížovou výpravu. Řehoř VIII. se však již křížové výpravy nedožil, neboť zemřel ještě roku 1187 v Pise na horečku, kdy byl v úřadu pouhých 52 dní. Také tento papež nikdy nepřišel do Říma.