Řehoř VIII. (Gregorius)- vzdoropapež

Vzdoropapež Řehoř VIII. se narodil ve Francii jako Mauritius Bourdin. Vzdělání dosáhl v opatství Clune, poté absolvoval pouť do Svaté země. Zanedlouho po návratu byl jmenován arcibiskupem v Braze (r. 1111). Bourdin přešel na císařskou stranu, která byla v opozici vůči papeži Gelasiovi II. Když Jindřich V. v roce 1118 dobyl Řím a papež Gelasius II. před ním uprchl, Jindřich V. prohlásil, že papež útěkem z města ztratil nárok na papežství, a nechal prohlásit Bourdina 10. 3. 1118 za papeže. Po smrti právoplatného papeže Gelasia II. byl ale zvolen nový papež, Kalixt II., který Bourdina – Řehoře VIII. exkomunikoval. Bourdin odešel do Sutri, kde jej v dubnu r. 1121 zatkla papežská vojska. Byl převezen do Říma, kde byl 22. 4. 1121 sesazen a uvězněn v klášteru v městě La Cava de Tirreni, kde v r. 1137 umírá.