192. Mikuláš IV. (Nicolaus)

Mikuláš IV., byl zbožný františkánský mnich, před svým zvolením působil jako generální představený františkánského řádu. Byl prvním františkánem, který byl zvolen za papeže. Významně podporoval misijní činnost. Doplnil kardinálské kolegium a zabezpečil jej polovinou příjmů plynoucích papežovi, aby mohli být kardinálové nezávislí.