190. Martin IV. (II.) (Martinus)

Papež Martin IV. se má správně jmenovat Martin II. Po volbě papeže byl Marinus I. a II. chybně považován za Martina, a proto papež přijal jméno Martin IV. místo jména dle posloupnosti Martin II. V roce 1259 byl jmenován do rady krále Ludvíka IX., který jej učinil strážcem velké pečeti. V prosinci 1261 byl jmenován kardinálem a papežským legátem. Jako papež stranil králi Karlovi z Anjou. Exkomunikací císaře Michaela III. a schválením Karlových plánů na Konstantinopol svým způsobem zabránil opětovnému sjednocení východní církve se západní.