189. Mikuláš III. (Nicolaus)

Byl římským šlechticem, poprvé použil pečetní tzv. rybářský prsten, s postavou sv. Petra – rybáře na loďce. Kolem postavy je vyryto jméno žijícího papeže. Jako rozený politik Mikuláš výrazně posílil pozici papeže v tehdejší Itálii. Vynaložil obrovské prostředky na opravu Lateránského paláce a Vatikánu. Jako první papež podporoval nepotismus, tj. jmenování kardinálů a udělování církevních úřadů vlastním příbuzným. Tři ze svých nejbližších příbuzných povýšil na kardinály a ostatním věnoval důležité úřady. Zbudoval nádherné venkovské sídlo v Sorianu blízko Viterba, kde nakonec zemřel na infarkt (zdroje se liší v tom, zda šlo o infarkt či mrtvici, nebo byl otráven).