156. Mikuláš II. (Nicholaus)

Byl francouzský biskup. Za nejdůležitější čin jeho vlády se považuje svolání biskupské synody v roce 1059 do Lateránu, na které bylo rozhodnuto, že další papeže mohou volit pouze a výhradně kardinálové. Papež toto rozhodnutí potvrdil dekretem „In nomine Domini“ – ve jménu Páně. Tím se mělo zamezit zásahům císaře, šlechty i lidu do papežské volby. Kandidátem mohl být kardinál nebo alespoň kněz.