184. Klement IV. (Clemens)  

Když mu zemřela matka, jeho otec, rytíř Foucois, odešel do kartuziánského kláštera. Gui v devatenácti letech vstoupil do armády, aby mohl bojovat proti Maurům ve Španělsku. Později se oženil, měl dvě dcery, věnoval se studiu práva a proslavil se jako advokát. Když mu zemřela manželka, stejně jako jeho otec se vzdal světského života a vstoupil do církevních služeb. Jeho vzestup byl rychlý. Knězem se stal v r. 1255, biskupem v r. 1257, arcibiskupem v r. 1259 a kardinálem v r. 1261. Papežem se stal v r. 1265. Ani Klement IV. nikdy nevstoupil jako papež do Říma, sídlil střídavě v Perugii a Viterbu. 20. 1.1268 zamítl plán českého krále Přemysla Otakara II., který chtěl povýšit olomoucké biskupství na arcibiskupství. Po smrti Klementa IV. kvůli sporům mezi kardinály byl papežský stolec téměř tři roky neobsazen.