175. Klement III. (Clemens)

Papežem Alexandrem III. byl postupně jmenován arciknězem patriarchální baziliky Panny Marie Sněžné v Římě, diakonem v Sergio e Bacco a nakonec kardinálem a biskupem v Palestrině, nedaleko Říma. Krátce po svém zvolení papežem úspěšně ukončil konflikt mezi papeži a římským obyvatelstvem, který trval přes půl století. Uzavřel smlouvu, která lidem zajišťovala právo vybírat své úředníky, zatímco v rukou papeže zůstala nominace na guvernéra města. V dubnu 1189 dojednal mír s Fridrichem I. Barbarossou. Vyřešil taktéž spory s Vilémem I. Skotským ohledně výběru arcibiskupa v St. Andrews. Snažil se podporovat rytířské řády, celý jeho pontifikát byl ve znamení smířlivosti.