Kalixt III. (Callistus) - vzdoropapež

Civilním jménem Giovani di Struma. Před zvolením byl opatem ve Strumě v Makedonii, později kardinálem – biskupem v diecézi Albano. Zvolen byl malou skupinou kardinálů za podpory císaře Fridricha I. Ovládal pouze malé území, žil ve Viterbu. Když Fridrich I. Benátským mírem 24. 6. 1177 uznal Alexandra III. za právoplatného papeže, skončila i podpora od císaře. Kalixt III. ještě rok setrvával ve svém úřadu, ale už 29. 8. 1178 se svého úřadu vzdal, uznal Alexandra III. za právoplatného papeže a požádal jej o odpuštění. Alexandr III. se k němu zachoval velkoryse a byla mu svěřena správa majetku – byl jmenován guvernérem v papežském městě Benevento, kde o několik roků později umírá.